Stichting De Waterlijn

In verband met het project Ruimte voor de Rivier krijgt de Zandweerdplas in Deventer een nieuw watersportcomplex. In dit nieuwe complex gaan drie van de vier in de Zandweerdplas gevestigde watersportverenigingen gezamenlijk hun drijvende accommodatie en de steigers beheren. Het gaat hier over de Zeil- en Motorbootverenging Deventer (ZMvD), de Deventer Watersportverenging (DWV) en de sloeproeivereniging Daventre Portu (DP). Het eigendom en het beheer van de accommodatie en de steigers zal in handen zijn van de Stichting De Waterlijn. Deze stichting zag op 18 februari van dit jaar het levenslicht.