Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit afgevaardigden van de besturen van de drie deelnemende verenigingen en een onafhankelijke externe voorzitter:

  • De heer Ynte Schukken (voorzitter)
  • De heer Gerard van Groenewoud (secretaris)
  • De heer Jos Kuiper (penningmeester)
  • De heer Michiel Hartmann (algemeen bestuurslid)