Doelstelling

De stichting heeft tot doel: ”het namens de deelnemende watersportverenigingen beheren van de jachthaven, voor zover niet aan andere instantie toebedeeld, aan de Zandweerdplas te Deventer, de gezamenlijke drijvende accommodatie evenals het behartigen van de gezamenlijke belangen, in de meest ruime zin, van deze watersportverenigingen ter plaatse, evenals (indirect) van hun leden en van de ligplaatshouders die gebruik maken van de jachthaven”.